default_mobilelogo

Zang Clinic

Op woensdag 28 februari organiseert Reuvers Mannenkoor een zangclinic voor ongeoefende zangers.

Aan de clinic wordt medewerking verleend door de bekende bariton Sef Thissen en vindt plaats op woensdag 28 februari a.s. in De Schakel te Reuver.

Voor belangstellenden is de clinic gratis toegankelijk.

Voor méér informatie: clic op de poster.

Nieuwe leden


Nieuwe leden zijn steeds van harte welkom bij Reuvers Mannenkoor. Toont iemand interesse dan wordt hij benaderd door iemand van het koor. Deze kan hem de eerste informatie verschaffen over het koor en zal hem uitnodigen om eens een repetitie of een concert bij te wonen. Desgewenst kan hij vrijblijvend een aantal repetities volgen en kan dan tussen de zangers plaatsnemen. Na verloop van een aantal weken beslist hij of hij lid wil worden van het koor.

 Repetities

Elke week wordt er op woensdagavond van 20.15 uur tot 22.30 uur gerepeteerd in verenigingslokaal De Schakel. Onder leiding van dirigent Hennie Ramaekers worden nieuwe muziekstukken ingestudeerd en het bestaande repertoire op peil gehouden. Naast de 'klassieke' mannenkoormuziek is er aandacht voor het wat lichtere werk. Tussendoor een kwinkslag of een grap zorgen ervoor dat de repetities levendig blijven.