default_mobilelogo

Met medewerking van de bekende Limburgse bariton Sef Thissen heeft het Reuvers Mannenkoor een ZANG CLINIC gepresenteerd bedoeld voor ongeoefende zangers.

Na een groot opgezette reclame mochten wijop 28 februarij.l. waarbij ook Sef Thissen aanwezig was,in eerste instantie een 10-tal “zangers” verwelkomen. Na een uiteenzetting over de bedoeling van deze Clinic bleef er een 7 tal personen over die er wel voor voelden aan het vervolg mee te willen doen. Hen werd de mogelijkheid geboden gratis een cursus “Ontdek je stem” te volgen dit onder leiding van onze zeer enthousiaste dirigent Hennie Ramaekers.


Dit 7-tal aangevuld met enkele nieuwere leden van het koor heeft wekelijks de cursus met veel passie gevolgd.Zonder uitzondering waren zij iedere week present waaruit blijkt dat zij er veel plezier aan beleefd hebben. Enkele keren hebben zij reeds na het cursusgedeelte een half uur mee mogen “proeven” binnen het grote koor hoe de dirigent enkele muziekstukken instudeert.

 

Een van de deelnemers aan de cursus verwoordt de deelname als volgt:

Reuver, 22 04 2018
Enkele indrukken van de cursus beginnend zanger.

Desgevraagd geeft een van de deelnemers aan de cursus “ontdek je stem” aan dat hij gelokt werd door de uitnodiging in VIA Beesel. Daarin werd een gratis cursus voor ongeoefende zangers aangeboden door het Reuvers Mannenkoor. Sef Thissen uit Venlo zou hier zijn medewerking aan geven en de algemene leiding en uitvoering kwam op naam van Hennie Ramaekers. Sef Thissen is natuurlijk een grote meneer in de zangwereld en zeker in onze regio. Wie wil daar geen les van. En over de dirigent van het Reuvers koor wordt lovend gesproken, dus dat zit dan ook wel snor. Nou vooruit dan maar. Alle twijfels aan de kant en opgeven voor de cursus van acht lessen. Gelukkig was er een fijn groepje afgekomen op de uitnodiging. De eerste les in de Schakel was goed georganiseerd. Je werd op je gemak gesteld door enkele aanwezige leden en door de dirigent. Grote Sef hield zich toen nog wat bij zijde. Nou toen de eerste les eenmaal begonnen was ging het van Jetje. Met veel energie en volume legde Sef en Hennie uit hoe je het beste een mooi en vol geluid kon krijgen. Door samen te “zingen” ging de eerste schroom er wel vanaf en enthousiasme kwam erbij. Hierdoor bleven we met een fijne groep over voor de volgende lessen. Bij deze lessen maken we gebruik van een handboek voor beginnende zangers. De een uurs lessen van Hennie Ramaekers verlopen vlot en goed. De uitleg over muziek lezen en hoe te zingen zijn werkelijk interessant. Iedereen zit zeer geconcentreerd mee te doen terwijl er evengoed ruimte is voor ontspannende opmerkingen of oefeningen. Na verloop van enkele lessen kon je ook merken dat de aspiranten thuis wel wat doornemen en oefenen wat ze nodig vinden. Iedere les gaan we vooruit en het gevoel van fijn met elkaar te zingen neemt zeker toe. Ondertussen naderen we het einde van de cursus. Ook hebben we een persoonlijke stemtest gehad. Dit was om vast te stellen bij welke groep je het makkelijkste zingt. Er blijken namelijk in een mannenkoor vier groepen te zijn. De hoge tenors, de lage tenors( 2e tenor) en dan de hoge bas partij( bariton) en de diepe bassen, gewoon de bas. Ook dat uitzoeken welke partij bij jou past verliep leuk. Een voor een verliet je het groepje waarmee je zat koffie te drinken. En als je terug kwam was het natuurlijk: “Enne ? wat zei die?” Bariton? Oh,! Ja, dat was echt leuk. Alsof je rijexamen gedaan had. Verder zijn de lessen echt positief. De manier van aanpak door de dirigent geeft vertrouwen en plezier in het zingen. Wisten wij veel dat we wat konden zingen? Nog even en dan zit de cursus erop. Dan krijgen we ,als we slagen, na ons veterstrikdiploma een heus zangdiploma. Ondertussen blijkt het koor, waar we nu een halfuurtje mee meezingen, een groep fijne mensen te zijn die het belangrijk vinden om samen muziek te maken. Dus Reuvers mannenkoor, bedankt voor de cursus.

 

 

Op 2 mei hebben de deelnemers aan de Clinicdie ook de cursus “Ontdek je stem”hebben gevolgd uit handen van de heer SEF THISSEN persoonlijk een certificaat mogen ontvangen.

Na de uitreiking hebben alle deelnemers zich spontaan aangemeld als lid van het Reuvers Mannenkoor. Na ons concert op 1 juni in “de Schakel” zullen zij de wekelijkse repetities “volledig” bijwonen.

Het bestuur mag zich dan ook verheugen in een zeer geslaagde Zang-Clinic en cursus” Ontdek je stem” met dank aan de deelnemers, de heer Sef Thissen en onze dirigent Hennie Ramaekers voor hun deelname en inzet.