default_mobilelogo

laatsterep1
Het is een goede koorgewoonte dat de laatste repetitie vóór de koorvakantie ‘gevierd’ wordt. Een feestavond dus. Dit jaar in het Parochiehuis waar de leden met hun dames zich verzamelden voor een barbecue. Twee leden verzorgden de barbecue en voor de verstrekking van drankjes zorgden weer andere koorleden volgens een wisselschema. Selfsupporting  was dus de leuze.

Van de barbecue werd dankbaar gebruik gemaakt en deze smaakte uitstekend. Maar uiteraard kun je daar geen hele avond mee vullen. De COL-commissie had daarom ook gezorgd voor muziek in de persoon van Thei  (zoon van Jeu Verkoelen) en Joop. 

latsterep2

Met een repertoire van meezingers zorgden zij voor de juiste stemming.

Ook had koorlid Piet Houwers veel werk gemaakt van een quiz met uitbeelden van woorden waarbij het gezelschap in zes groepen verdeeld werd. De groep met de meeste goed geraden woorden werd winnaar. laatsterep3
Al-met-al zorgde dit voor veel hilariteit en tevens voor een aangenaam avondvullend programma. Voor de winnaars waren er ook nog mooie prijzen.

Ook dit jaar dus weer een reuze gezellige en geslaagde avond met dank aan de organisatoren en verdere medewerkers