default_mobilelogo

Voorjaarsconcert

Op vrijdagavond 1 juni 2018 organiseert het Reuvers Mannenkoor haar voorjaarsconcert in Zalencentrum De Schakel te Reuver. De aanvang van het concert is om 20.00 uur. Het thema van dit concert is “Queen & more”, muziek uit de jaren ‘60, ‘70 en ‘80 van de vorige eeuw. Naast het Reuvers Mannenkoor o.l.v. Hennie Ramaekers met pianobegeleiding door Agnes van Dijk-Lengyel, treden voor U op het Popkoor “The Inspiration uit Blerick en de dansgroep Tam-dance uit Roermond. Lees meer

 Foto Petra Dassen
Zoals gebruikelijk was het Reuvers Mannenkoor ook dit jaar weer door de gemeente Beesel gevraagd de jaarlijkse dodenherdenking op 4 mei in de St. Lambertuskerk te Reuver en op de begraafplaats bij de kerk op te luisteren.

Voorafgaande aan de dienst, waarin pastoor Cesar en burgemeester Dassen- Housen het woord voerden, zong het koor een tweetal liederen o.l.v. dirigent Henny Ramaekers, t.w. Kodosh en Boedy Imja Hospodnje. Tijdens de herdenking werden gezongen het Ecce Quomodo Moritur en An Evenings Pastorale. Ook was er een muzikaal optreden door Nienke Aspers en Jan van Gestel.

Na een stille tocht naar het oude kerkhof was er een kranslegging bij het oorlogsmonument. Na de Last Post werd twee minuten stilte in acht genomen,waarna het koor samen met de aanwezigen deze herdenking afsloot met het het Wilhelmus.

Het Reuvers Mannenkoor heeft zich weer van zijn beste zijde laten zien en horen. Vermeldenswaard is dat het koor voor de eerste keer onder leiding stond van de nieuwe dirigent Henny Ramaekers uit Maastricht.

Na afloop was er gelegenheid voor een kopje koffie en een stukje vlaai in het gemeentehuis.