default_mobilelogo

Zang Clinic

Op woensdag 28 februari organiseert Reuvers Mannenkoor een zangclinic voor ongeoefende zangers.

Aan de clinic wordt medewerking verleend door de bekende bariton Sef Thissen en vindt plaats op woensdag 28 februari a.s. in De Schakel te Reuver.

Voor belangstellenden is de clinic gratis toegankelijk.

Voor méér informatie: clic op de poster.

 Foto Petra Dassen
Zoals gebruikelijk was het Reuvers Mannenkoor ook dit jaar weer door de gemeente Beesel gevraagd de jaarlijkse dodenherdenking op 4 mei in de St. Lambertuskerk te Reuver en op de begraafplaats bij de kerk op te luisteren.

Voorafgaande aan de dienst, waarin pastoor Cesar en burgemeester Dassen- Housen het woord voerden, zong het koor een tweetal liederen o.l.v. dirigent Henny Ramaekers, t.w. Kodosh en Boedy Imja Hospodnje. Tijdens de herdenking werden gezongen het Ecce Quomodo Moritur en An Evenings Pastorale. Ook was er een muzikaal optreden door Nienke Aspers en Jan van Gestel.

Na een stille tocht naar het oude kerkhof was er een kranslegging bij het oorlogsmonument. Na de Last Post werd twee minuten stilte in acht genomen,waarna het koor samen met de aanwezigen deze herdenking afsloot met het het Wilhelmus.

Het Reuvers Mannenkoor heeft zich weer van zijn beste zijde laten zien en horen. Vermeldenswaard is dat het koor voor de eerste keer onder leiding stond van de nieuwe dirigent Henny Ramaekers uit Maastricht.

Na afloop was er gelegenheid voor een kopje koffie en een stukje vlaai in het gemeentehuis.