default_mobilelogo

Op zondag 5 november werd de viering van het St. Caeciliafeest gestart met de opluistering van de Hoogmis in de St. Lambertuskerk te Reuver met aansluitend een gezellige brunch. Op zaterdagavond 18 november werd het feest afgesloten met een gezellige feestavond in repetitiezaal De Schakel te Reuver.

Begonnen werd met koffie en vlaai waarna een drietal jubilarissen werden gehuldigd in verband met hun langdurig lidmaatschap van het koor. Door de voorzitter Fred Strous en Ton Reijnders wethouder van de gemeente Beesel, werden de heren Geer Horstman en Paul Reijnen toegesproken. Geer, 40 jaar zeer trouw lid, een goede zanger en een prettige collega die veel voor het koor betekent en betekend heeft. Vele jaren bestuurslid en lid van de muziekcommissie. Altijd bereid om kritisch mee te denken, maar altijd in het belang van het koor.
De voorzitter feliciteerde Geer met zijn 40 jarig jubileum en bood hem namens het koor een attentie aan. De heer Ton Reijnders haalde nog eens de vele verdiensten van Geer aan voor het koor en reikte hem de oorkonde van het KNZV uit, waarna Ria, echtgenote van Geer, het bijbehorende speldje mocht opsteken.

Ook Paul Reijnen werd door beide heren lof toegezwaaid voor zijn verdiensten voor het koor gedurende 25 jaar. Paul past als penningmeester op een vertrouwde wijze op de kas, is “manusje van alles” als voor het koor iets op technisch gebied gemaakt moet worden, zorgt vaker voor de verlichting tijdens concerten in de Schakel en was ook lange tijd belast met het archief. Altijd bereid om mee te helpen. Een fijne collega. Ook voor hem was er een attentie en oorkonde van het KNZV en werd hem het bijbehorend speldje door zijn echtgenote Gerrie opgestoken.

Voor de beide dames waren er bloemen als dank voor de steun gedurende al die jaren.

De derde jubilaris is Toon Spreeuwenberg met zijn 40 jarig trouw lidmaatschap. Toon was in verband met ziekte niet in de gelegenheid om bij de huldiging aanwezig te zijn. Voor Toon was er een welverdiend applaus voor zijn inzet voor het koor. Op een nader tijdstip zal hier verder aandacht aan worden geschonken.

Door de leden werd een muzikale hulde gebracht aan de jubilarissen, dit keer bij afwezig-heid van dirigent Hennie Ramaekers, o.l.v. Huug Steeghs, waarna iedereen de jubilarissen persoonlijk kon feliciteren.

De avond werd verder gevuld met de prachtige muziek van “Thei en Joop” en enkele ludieke voordrachten.

Eerst was het de beurt aan enkele zangers die hiervoor speciaal naar Zuid Amerika waren geweest om enkele liedjes in te studeren compleet met begeleiding op gitaar. Zij hadden ook een echte danser(es) meegebracht die zich van “een uitstekende” kant liet zien en horen.

Verder werd er door de 1e bassen nog een bevalling uitgebeeld waarbij allerlei gereedschap aan te pas moest komen om te zien of het een “nieuwe” zanger was.