default_mobilelogo

IMG 20171105Als start van het jaarlijkse St. Caeciliafeest werd zondagmorgen 5 november begonnen met de opluistering van de Hoogmis van 10.45 uur in de St. Lambertuskerk te Reuver.

Onder leiding van de nieuwe dirigent Hennie Ramaekers werd geopend met het lied Boedy Imja Hospodnje van D. Bortniansky. De vaste gezangen Kyrië, Gloria, Sanctus, Benedictus en Agnus Dei werden uitgevoerd uit de Missa in Honorem Sancti Friederici van J. Gruber. Verder werden gezongen Kodosh (traditional), het Ecce quomodo moritur van Jacob Händl, dit speciaal voor de overleden leden van het koor, Das Morgenrot van R. Pracht en An Evening’s Pastorale van W. Shaw. Als slotzang was er het prachtige werk Tolite Hostias van C. Saint-Saëns. Het geheel werd aan het orgel op een schitterende wijze begeleid door Agnes van Dijk-Lengyel.

Dirigent Hennie Ramaekers wist het koor op een geweldige manier te inspireren waardoor alles op een prachtige en “klinkende” wijze tot zijn recht kwam. Opgemerkt kan nog worden dat alle leden van het koor zonder uitzondering aanwezig waren. Een prestatie apart! Na de mis was er een dankwoord van de pastoor Pierick en applaus van de vele kerkgangers.


’s Middags begaven de leden van het koor en hun partners zich naar Café Restaurant de Witte Sjtein voor een méér dan voortreffelijke brunch. Tijdens deze brunch werd traditioneel een van de leden in het zonnetje gezet voor de vele verdiensten voor het koor de laatste jaren. Jos Boon, vice-voorzitter, lid van de muziekcommissie en organisator en stimulator van de jaarlijkse bliksemloterij, mocht uit handen van voorzitter Fred Strous een prachtige ets ontvangen, vervaardigd door de heer Pierre Jetten. Alle aanwezigen feliciteerden Jos met deze erkenning voor zijn geweldige inzet voor het koor. Het is hem van harte gegund!

Op 18 november volgt nog een feestavond voor de leden en partners waarbij enkele leden zullen worden gehuldigd voor hun langdurig lidmaatschap van het koor.